Gävle Municipality and open data

Gävle Municipality and open data

The Municipality of Gävle has recently started to publish open data. Among several other datasets, Gävle is now publishing school data for both public and private schools as well as various key figures. They have also published all open data on an embedded PSI data page. We had a chat with Marie Nilsson, who works as a digital strategist at Gävle Municipality.

Hi Marie. Tell us, what are you working with?
– I work as a program manager for Gävle Municipality’s digitization project: “Digital Renewal.” This means that we run and coordinate digital initiatives that provide better services to citizens and businesses. Our focus is to develop new and smarter ways of working in order to create new services as well as optimize the services we already offer. We do this by taking advantage of the possibilities of digitalization to meet the citizens’ demands.

How come you started looking for solutions to publish open data?
– We wanted to get started right away. Think big, but start small. We thought it was best to take advantage of what others have done in the past, so that we did not have to reinvent the wheel. We simply wanted to focus our resources on the right things.

Why did EntryScape end up on the list of potential solutions?
– We did some monitoring and came across EntryScape. It seemed like a good solution and gave us distribution to national and international channels. We want to be transparent and share the data we have. We chose EntryScape because it offered an easy-to-use solution for both publishing and long-term management.

What did you appreciate the most about the implementation of EntryScape?
– It was valuable with an external expert who could share experiences from other implementation projects. We started with a workshop to get all employees on track.

– Open data has been on our agenda for a long time and once we decided to go with EntryScape, we wanted to start as soon as possible. We can see an upside already, but the number of benefits will increase when more municipalities begin to publish open data.

What advice would you give to those who are looking to make the same journey as you?
– I think a lot is about monitoring what happens around us in the world and learn from what others have done. There are various networks you can get involved in. If you work a lot with geographical data, which we have done, Geoforum Sverige, is a great place to start.

What are your plans for the future?
– We want to publish more data sets. We already have candidates for this, but have not decided on which to prioritize. We are also going to restructure to a hierarchical organization optimize our work. And we will also inform our coworkers and citizens about the new services we offer. I look forward to continuing with this mission.

# # #

We would like to thank Marie and Gävle Municipality for sharing their journey towards better services and increased transparency, fueled by open data. We wish them good luck with their continued work.

Riksarkivet – Swedish National Archives

Riksarkivet – Swedish National Archives

The Swedish National Archives (Riksarkivet) is in particular responsible for government archives and archives in the country. The main task of Riksarkivet is to ensure society’s need for long-term information supply that guarantees content, coherence and authenticity. Archives preserved for use and increased use are the main driving forces of the Riksarkivet. Riksarkivet uses EntryScape in several areas.

Lidingö stad

Lidingö stad

Lidingö stad – The municipality of Lidingö

ENG Summary
Summary: Lidingö Municipality, named as Lidingö stad is a municipality east of Stockholm in part of Metropolitan Stockholm. Lidingö has over 45 000 inhabitants and is located on the island of Lidingö. With a long history in publishing open data, Lidingö in the spring of 2017 took the decision to migrate all open datasets to EntryScape Catalog. The key drivers were to get a viable management process and publishing of open data to data portals.

The municipality of Lidingö have increased the open data publishing after selecting EntryScape Catalog as open data solution. After just three months of work Lidingö is now the biggest data publisher among the Swedish municipalities and more datasets are on the way. Lidingö choose EntryScape due to the built in support process for open data and the simplicity to create new API:s with a simple click.

Lidingö stad fortfarande största publicerande kommun

En av de tidiga publicisterna av öppna data i Sverige, Lidingö stad, ökar nu takten i sitt arbete. Med fler datamängder, större spridning, nya API:er och användande av nationella specifikationer når nu stadens öppna data en mycket större publik i Sverige och Europa. Med EntryScape Catalog publicerar Lidingö stad idag flest öppna data av alla Sveriges kommuner. 

Redan 2014 började Lidingö stad publicera öppna data. Då skedde det på egen webbplats och så småningom även på Stockholm stads dataportal. Då Lidingö började publicera så saknades en svensk nationell dataportal och även en standard för att beskriva data. Detta hindrade inte en pionjär och Lidingö gjorde tidigt över tjugo datamängder tillgängliga.

Bild på Marcus Molin och Björn Söderlund som driver Öppna data på Lidingö

Björn Söderlund, Utvecklingschef Lidingö stad: “Vi insåg tidigt att öppna data är ett naturligt och självklart sätt att skapa öppenhet och transparens och samtidigt stödja innovation. Vi var delaktiga och drev arbetet med öppna data från början både nationellt och regionalt. Med enkelhet i fokus och ett tight team visade vi att det går att göra flera datamängder öppna relativt enkelt.”

 

 

Marcus Molin och Björn Söderlund – driver Öppna data framåt på Lidingö

Lidingö ville nu få bättre spridning av sina datamängder nationellt och internationellt, samtidigt som man ville behålla enkelheten. Valet blev EntryScape Catalog som molntjänst från MetaSolutions. Den mötte alla tekniska krav och ger dessutom en komplett förvaltningsprocess. Allt är nu möjligt när bättre stöd för öppna data finns i och med en nationell dataportal, (öppnadata.se) samt en standard för metadata (DCAT-AP).

 

Bild på Lidingö stads skolor på Hemnet

Skoldata som öppna data

Björn Söderlund: “I vårt val av lösning valde vi också en partner, MetaSolutions. Tillsammans med dem kan vi utveckla våra öppna data vidare. Ett bra exempel vad detta ger möjlighet till är initiativet för skoldata som MetaSolutions och Hemnet gjort tillsammans och delat med sig av. Vi kunde snabbt publicera en datamängd som omedelbart används.”

I och med skoldatapubliceringen så finns nu Lidingö’s skolor med i sökningar på Hemnet. Det är primärdata och ger direkt access för en bostadssökande att borra ned i detaljer kring sitt val av nytt boende. Skoldata specifikationen är tillgänglig för alla.

 

 

Effektiv och enkel lösning

Efter att EntryScape introducerats kan Lidingö enkelt göra mer nytta utan att ha ökat sina förvaltningskostnader. Nu med checklistor i EntryScape för att kunna utvärdera nya datamängder såväl som att enkelt kunna förvalta sina öppna data vidare. Även avancerat stöd för att skapa och förvalta API:er är i bruk.  

Marcus Molin- Systemansvarig: “När vi lägger upp datamängder till EntryScape så kan vi också skapa nya API:er till våra data otroligt enkelt. Ett API med ett knapptryck av det som bara var Excel förut. Format som jag som tekniker vet att utvecklare uppskattar.”

Eric Hjelmestam, MetaSolutions: “Att få jobba med någon som har lång erfarenhet inom öppna data är både kul och utmanande. För oss blev detta ett eldprov på om EntryScape Catalog har en så effektiv förvaltning som vi hoppats och vi är glada att se att vi klarar göra mycket mer nytta med samma insats. Vi är stolta att fått hjälpa Lidingö att sprida sina data internationellt.”

 

Bild från PSI översikten i Sverige

Idag finns Lidingös öppna data på EU portalen samt på öppnadata.se. Lidingö har migrerat alla datamängder till EntryScape Catalog och lanserat en helt ny PSI sida, lidingo.se/psidata med automatisk uppdatering av datamängder.

Sedan introduktionen av EntryScape Catalog har Lidingö gjort flera nya publiceringar och är idag största kommun med 47 publicerade datamängder. Fler är under framtagning. 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Eric Hjelmestam, MetaSolutions AB, +46 707 21 34 49, mail: eric@metasolutions.se

Björn Söderlund, Lidingö stad, +46 8 731 30 75, mail: bjorn.soderlund@lidingo.se

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senaste web arkitekturer och Länkade Data teknologer. Lösningarna erbjuds som molntjänster. Kunderna finns i både privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.  

www.metasolutions.se

Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


www.lidingo.se

Skövde kommun

Skövde kommun

Skövde kommun går i bräschen för öppna data

Öppna data och öppen källkod är hett. När vem som helst helt fritt kan börja använda och experimentera med olika datakällor skapas nya, kreativa innovationer som kan ha stark effektiviseringspotential i offentlig sektor, och som i sin tur kan leda till positiva samhällsekonomiska effekter.

Tack vare gemensamma standarder och nya data-policys blir öppen data genast oumbärlig för myndigheter, kommuner och landsting. En offentlig aktör som tidigt insåg verkliga värdet av att använda öppna data är Skövde kommun.

Skövde har tagit ett stort steg mot att bli en av Sveriges öppnaste kommuner. Genom sitt pionjär-projekt har kommunen både lyckats med att göra data enligt EU-standard tillgänglig för medborgare och näringslivet, men också skapat stor uppmärksamhet kring sin satsning.

Skövde kommun har släppt sina första öppna datamängder och fortsätter nu med att lansera maskinläsbara data i format som är specifikt anpassade för dem som på allvar vill

forska i och utveckla nya typer av digitala tjänster. Det första steget i den satsningen är att förse utvecklare med ett enklare sätt att komma åt jämförelsetal kring bland annat skolor och äldrevård i kommunen. På kommunens webbplats finns numera en katalog som innehåller listor på de datakällor som är fria för alla att använda.

På sikt kommer tänket och arbetssätten kring öppna data att beröra de flesta av kommunens verksamhetsområden, säger Fredrik Edholm, IT-chef vid Skövde kommun.

Det finns redan nu nya, kommersiella tjänster som använder kommunens öppna data. I ett nära samarbete med MetaSolutions har till exempel bostadssajten Hemnet tagit fram en specifikation för hur skolinformation kan publiceras som öppna data. I katalogen går det att mata in allt från skolans namn och var den ligger till hur många elever som skolan kan ta emot varje termin. Katalogen, som listar alla skolor i Sverige, får återanvändas fritt för alla kommuner. Hemnet använde Skövdes skoldata i anslutning till en bostadsannons som ger bostadsspekulanter en exakt anvisning om hur nära huset eller lägenheten olika skolor i kommunen ligger.

Hemnets idé visar att innovationsmodellen för öppna data gör data-användaren, i det här fallet Hemnet, lika viktig som den som äger själva datat, dvs. Skövde kommun.

skovde-bild-2

– Vi har bevakat området och fattat ett strategiskt beslut om att det nu är dags att släppa all vår data fri så att vi kan skapa mer nytta för invånarna, avslutar Fredrik Edholm i en intervju i Skaraborgs Allehanda.

Vid sidan av att utveckla nya kommersiella tjänster kan öppna data användas för att
effektivisera organisationer inom offentlig sektor, både spara på kostnader men också att snabbare få ut informationstjänster som innebär fördelar som till exempel medborgardelaktighet eller samarbeten mellan andra samhällsaktörer.

 

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Försäkringskassan – an important part of society’s continuos digitization

Försäkringskassan, the Swedish Social Insurance Agency, has opened up their data/statistics to grow transparency, create social benefits and expand public awareness. Opening up their data is also the natural extension of the publicity principle for Försäkringskassan.

Försäkringskassan
Image: Wikimedia Commons

Technology progress is key to facilitating inclusiveness in the society as a whole. Citizens and companies demand to be part in the shaping of policies for- and the access to services to the things they care the most about. By opening up their data, Försäkringskassan is now making sure that people in general will become included in this participatory processes.

“Participation cannot really be considered participation if it doesn’t involve everyone, says Eric Hjelmestam, CEO at MetaSolutions. This is why we built EntryScape and why we were an integral part of the development of Försäkringskassan’s open data publishing” he continues. With the role of civil society becoming more and more important in a modern democracy such as Sweden, open data publishing processes must also become methodical. This is made possible with MetaSolutions’ EntryScape”, Eric Hjelmestam concludes.

Försäkringskassan’s commission is to distribute the majority of the benefits that are included in the Swedish social insurance system. Using open data and publishing it on oppnadata.se is an important step towards increased public knowledge as it makes it more convenient to access the authority’s statistics. In turn, Försäkringskassan has also established a channel for them to reach out to and attract IT developers.

“You can say that open data is like having a desk at the reception where all information is available to everyone “says Åsa Holmberg at Försäkringskassan’s Digital Channels division, who is working with the project.

Försäkringskassan now publishes open data in formats that follow the DCAT-AP metadata standard, mainly comma-separated values (CSV) and an associated application programming interface. The API can be used to develop more useful services and application. Försäkringskassans also appeals to companies, private citizens and developers to get in touch and make suggestions on what open data you would like to be published.