Summary: Haninge municipality published open data in one day. With the goal to set a work process and get to publishing in one work day, Haninge selected MetaSolutions and its EntryScape Catalog to reach this goal. Now the first open data sets are published on www.haninge.se/psidata, the Swedish national open data portal öppnadata.se as well as on the European Data Portal. New datasets will automatically get published without any manual work, Haninge has to manage them only once in EntryScape Catalog.

The information below is in Swedish.


Haninge kommun publicerar öppna data på European Data Portal, öppnadata.se och egen webb – samtidigt

Haninge kommun beslutade att ta steget att börja publicera öppna data för att öka transparens och insyn och samtidigt främja återanvändning av sina data. Målet var att etablera en arbetsprocess och få en komplett publicering av öppna data på en dag.

Efter beslut att börja publicera öppna data hösten 2015 fick MetaSolutions frågan om att hjälpa Haninge i processen. Haninge sökte både kunskap om öppna data såväl som en arbetsprocess som kan fungera på lång sikt.

Anette Eriksson, Haninge kommun; “Då vi undersökte hur vi skulle kunna göra öppna data till verklighet på bästa sätt fann vi MetaSolutions och deras tjänst EntryScape Catalog. Då vi jämförde våra alternativ fann vi att MetaSolutions kunde erbjuda den klart snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen fram för öppna data.”

Haninge hade beslutat att ta tre datamängder till publicering. Tillsammans med MetaSolutions användes två halvdagar för att gå till komplett publicering. Nu återfinns Haninges öppna data på den etablerade PSI data sidan och på öppnadata.se såväl som den europeiska dataportalen.

Anette Eriksson; “Under arbetet med MetaSolutions så har vi lyckats få både nödvändig kunskap och arbetsprocess på plats på rekordtid. Efter två halvdagar tillsammans nådde vi våra mål och mer därtill. Vi kan nu arbeta med öppna data i verksamheten utan specialister. Vi etablerade även en lista med ytterligare kandidater för öppna data. För oss har arbetet bara börjat.”

Eric Hjelmestam, MetaSolutions; “Att få vara med i en så tydligt målinriktad process som den Haninge valde är extra roligt. Vi är stolta över att ha fått deras förtroende. EntryScape Catalog ger en naturlig arbetsprocess för öppna data och gör det mycket enkelt att arbeta med öppna data utan specialistkrav. Vi visar här att det är möjligt att gå från start till mål på extremt kort tid. Ett arbetssätt vi erbjuder alla offentliga aktörer i Sverige.”

Första publicering av öppna data gjordes under februari men arbetet tar inte slut i och med detta. Haninge fortsätter arbetet bl.a via den etablerade PSIdata-sida där inbjudan till dialog finns och aktuella nyheter kring öppna data. Se mer på www.haninge.se/psidata.

För mer information, vänligen kontakta:
• Eric Hjelmestam, MetaSolutions AB, +46 707 21 34 49, epost: eric@metasolutions.se
• Anette Eriksson, Haninge kommun, +46 70 606 47 17, epost: anette.m.eriksson@haninge.se

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senast web arkitekturer och Länkad Data teknologi. Lösningarna erbjuds som molntjänst. Kunderna finns både i privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.
www.metasolutions.se

Om Haninge kommun

Kontrast är ett ord som sammanfattar Haninge bra. Det är en ung kommun – grundad 1971 efter en sammanslagning av Västerhaninge och Österhaninge kommuner – och samtidigt är det en gammal plats, med anor som går tillbaka till vikingatid. Mångfald är också en bra benämning på Haninge. I kommunens befolkning finns alla generationer väl representerade – så också en stor del av världens folk. Med en blandning av kulturer, bakgrunder och erfarenheter är Haninge en plats som har många spännande historier att förmedla.
www.haninge.se