Summary in English due to press release below being in Swedish.

IIS aims to get more open data published by lowering the barriers for everybody in Sweden. Together with open data information material and guides, IIS provides a service to Swedish residents to upload data and describe it with the European standard DCAT-AP. The service also supports automatic creation of APIs.

Non Swedish residents can consult MetaSolutions for options on how to get the service. The data hotel is based on MetaSolutions’ product EntryScape Catalog.

IIS lanserar Datahotell för Öppna data i Sverige och väljer MetaSolutions för lösning och drift

För att alla ska kunna lägga upp väl mer öppna data lanserar Internetstiftelsen i Sverige, IIS, datahotell.se. Målet är att fler offentliga aktörer ska börja tillgängliggöra sina data.

Redan under 2015 började IIS tillsammans med MetaSolutions lägga grunden för datahotell. IIS mål var tydligt: att få fler öppna data publicerade. För att få det att hända blev slutsatsen att etablera en tjänst för alla med enkel och intuitiv beskrivning av öppna data samt automatisk publicering.

Erika Olsson, IIS; “Sverige har under flera år tappat i olika rankingar när det gäller samhällets digitalisering i allmänhet och öppna data i synnerhet. Genom IIS datahotell vill vi bidra till att fler myndigheter och verksamheter delar med sig av sin data, vilket i sin tur kan bidra till att fler smarta, digitala tjänster och lösningar kan skapas.”

Datahotell som lanseras nu är öppet för alla att registrera sig på och börja lägga upp data. Datahotell ger även möjlighet att med ett klick skapa API:er av tabelldata. Det gör att utvecklare och t ex Hackatons snabbt kan få tillgång till många bra datakällor utan stor kostnad.

Erika Olsson; “Datahotell har en kompetens del och en teknisk del. Vi vill både sprida kunskap och ge tillgång till en teknisk plattform. Att samarbeta med MetaSolutions kring datahotell har gjort att IIS och datahotell får bästa möjliga bas att stå på. Både kunskap och lösning.”

Eric Hjelmestam, MetaSolutions; “Vi är mycket glada att se datahotell lanseras och att ha fått förtroendet av IIS. Vi har en avancerad och komplett tjänst för öppen data i EntryScape Catalog som redan används av flera kunder. Att nu vara med och göra det möjligt även för mindre aktörer att publicera öppna data känns väldigt bra. Allt publiceras med DCAT-AP dvs den standard som den nationella portalen öppnadata.se använder.”

Arbetet tar inte slut i och med lanseringen, IIS kommer att fortlöpande arbeta med utbildningsmaterial, aktuella nyheter och mycket mer kring öppna data. Följ arbetet på datahotell.se.

För mer information, vänligen kontakta:
• Eric Hjelmestam, MetaSolutions AB, +46 707 21 34 49, mail: eric@metasolutions.se
• Erika Olsson, IIS, +46 70 72 80 443, mail: erika.olsson@iis.se

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senast web arkitekturer och Länkad Data teknologi. Lösningarna erbjuds som molntjänst. Kunderna finns både i privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.
www.metasolutions.se

Om IIS

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar på att utveckla användningen av internet i Sverige, som mätverktyget Bredbandskollen, skoltävlingen Webbstjärnan och Internetfonden.
www.iis.se