Summary: The Public Art Agency Sweden will use MetaSolutions’ EntryScape platform to make previously not displayed pictures of public art in Sweden available as Linked Open Data. The collections are well described and can leverage all benefits of Linked Data to benefit better search and become richer over time with links to other sources. The work starts this autumn and will be based on EntryScape Workbench.

The information below is in Swedish.


Statens konstråd kommer lägga ut sitt arkiv över offentlig konst och samtidigt ta steget till länkade data

Statens konstråd har beslutat att digitalt tillgängliggöra ett unikt material med tusentals diabilder och information om offentlig konst i hela Sverige. Projektet kommer baseras på den senaste webbteknologin för länkad data och Statens konstråd har valt MetaSolutions som partner.

Statens konstråd har arbetat med offentlig konst sedan 1937 och har ett omfattande arkiv över Sveriges offentliga konst. Arkivet innehåller bland annat diabilder på skisser och konstverk samt mängder av information om konstnärer, offentliga konstverk, byggnader och platser. Hittills har det inte varit möjligt att sprida all dokumentation och information. Nu, 2016 finns det helt nya möjligheter att tillgängliggöra materialet genom den moderna webben.

Henrik Orrje, administrativ chef; “Det ska bli mycket spännande att kunna visa tidigare okända bilder av offentliga konstverk och miljöer. En del konstverk och byggnader finns inte längre kvar och många platser har starkt förändrats. Materialet utgör en stark berättelse om det moderna samhällets kulturarv, de offentliga rummen och konsten under 1900-talet. I vår förstudie så föll vårt val på MetaSolutions eftersom de har en särskild expertis inom länkade data och en modern plattform för att realisera projektet.”

Samlingarna är väldokumenterade och målet är att berika den befintliga metadatan med länkar till andra källor. På så sätt kan den offentliga konsten kopplas samman med områden som till exempel kulturmiljövården och mycket bra sökmöjligheter skapas för olika målgrupper. Allt material kommer också publiceras som öppna data.

Eric Hjelmestam, MetaSolutions; “Vi får vara med att lyfta fram det som tidigare varit dolt, det känns mycket bra. Länkade data som teknologi kommer ge samlingarna ett bredare sammanhang då vidare länkning görs. Vi är stolta över att ha fått detta förtroende.”

Den tekniska plattformen utgörs av EntryScape Workbench som har utvecklats för att enkelt kunna berika data och skapa nya sammanhang. Öppna data görs med EntryScape Catalog.

Projektet startar i september 2016 och mer information om projektet kommer under hösten.

För mer information, vänligen kontakta:
• Eric Hjelmestam, MetaSolutions AB, +46 707 21 34 49, eric@metasolutions.se
• Henrik Orrje, Statens Konstråd, +46 768 55 98 59, horrje@statenskonstrad.se

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senast webarkitekturer och Länkad Data teknologi. Lösningarna erbjuds som molntjänst. Kunderna finns både i privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.

Read more at www.metasolutions.se

Om Statens konstråd

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Read more at www.statenskonstrad.se