MetaSolutions and Björn Hagström enter a collaboration to lower the barriers for the publication of Open Data in the Swedish public sector. Together we will create tailored advice and quick startup for the publication of open data. Björn Hagström is one of Sweden’s most experienced consultants in the area of open data, with several years of practical work in the municipality of Örebro. MetaSolutions provides cloud services for open data management as a result of several years of academic research in the field.

MetaSolutions och Björn Hagström inleder samarbete kring Öppna data

Alla offentliga aktörer står idag inför publicerandet av öppna data. De delar utmaningar att bygga kompetens kring öppna data, etablera systemstöd och sätta en process för att publicera sin data. Tillsammans försöker MetaSolutions och Björn Hagström sänka dessa barriärer och göra det enkelt att publicera öppna data.
Björn Hagström, Hagström Consulting AB; “I stort sett alla organisationer jag arbetat med så finns två behov; förstå vad öppna data är och förstå hur man kan arbeta med öppna data. MetaSolutions möjliggör en arbetsprocess som ger en mycket enkel start. Jag kan ge organisationer den kunskap som behövs och hjälpa dem komma igång med arbetet kring öppna data och MetaSolutions kan hjälpa dem att få sin data publicerad enkelt och effektivt. Det är en effektiv kombination för en organisation!”

Björn är en av de mest erfarna i Sverige på öppna data och har till exempel legat bakom Örebro kommuns satsning på öppna data och drivit E-delegationens nationella arbete för öppna data och PSI. Som en del av E-delegationen tog han bland annat fram den nationella vägledningen på området, vidareutnyttjande.se. Inom Örebro kommun var han drivande bakom skapandet av kommunens innovativa kartlösning för öppna data och såg till att alla inkomna leverantörsfakturor öppnades upp. Genom ett Vinnova-finansierat projekt tog han också fram en nationell produktspecifikation för hur information om måltider (bl.a. menyer) inom skolan och omsorgen kan delas som öppna data. Detta projekt är nu mall för en större nationell satsning där ett 15-tal kommuner arbetar för att arbeta tillsammans för att öppna upp data som Björn också bär delaktig i.

Eric Hjelmestam, MetaSolutions and Björn Hagström

Eric Hjelmestam (MetaSolutions) and Björn Hagström

“Att samarbeta med MetaSolutions kring EntryScape som är ett modernt sätt att publicera öppna data och ett bra sätt att hålla ordning på sina datamängder för en organisation, känns väldigt spännande och tillsammans kan vi ge ett väldigt starkt erbjudande till offentlig sektor.” säger Björn Hagström.

Eric Hjelmestam, MetaSolutions; “Vi är mycket glada att etablera ett samarbete med Björn Hagström. Vi vet att vi har en ledande lösning med EntryScape för öppna data. Tillsammans med den verksamhetskompetens Björn har gör vi det väldigt enkelt att öppna upp data. Med ett anpassat upplägg gör vi öppna data på en dag för båda myndigheter och kommuner i Sverige”.

MetaSolutions har flerårig erfarenhet från både forskning och produktutveckling av verktyg för öppna data. MetaSolutions gör det möjligt att publicera öppna data utan egen IT-kompetens eller egna experter på att hantera standarder som DCAT-AP. Den är ett krav från den nationella portalen öppnadata.se som man följer automatiskt om man använder Entryscape. En större användare av EntryScape Catalog är European Commission Joint Research Centre.

En pakterad tjänst för uppstart av öppen data erbjuds redan idag och tillsammans med kunder görs även anpassade upplägg.

Vi finns båda i samma monter på Offentliga Rummet i Malmö 26-27/5.

För mer information, vänligen kontakta:

Eric Hjelmestam
MetaSolutions AB
+46 707 21 34 49
eric@metasolutions.se

Björn Hagström
Hagström Consulting AB
+46 706 44 01 44
bjorn@hagstrom.nu

Om Hagström Consulting AB

Hagström Consulting AB som fokuserar på öppna data, behovsdriven utveckling och eförvaltning och arbetar främst med kunder inom offentlig sektor där Naturvårdsverket, föreningen Sambruk, Post- och Telestyrelsen, Arbetsförmedlingen och Lunds kommun kan lyftas fram.

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserat på senast web arkitekturer och Länkad Data teknologi. Kunderna finns både i privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spinn-off från forskning på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan samt Uppsala Universitet.