An increasing amount of web searches is about finding answers to specific questions, which stresses the importance for an organisation to provide searchable data. Findwise and MetaSolutions link terminologies to search and indexing and accomplish dramatically improved searchability, both within an organisation and externally. Together they make data, not only web pages, searchable.

The collaboration between MetaSolutions and Findwise creates next generation solutions for search and information management. With 10 years of experience and more than 250 customers Findwise has a leading position for search-driven solutions. Together with MetaSolutions, who is leading in applied linked data and terminology management for search, new and scalable solutions can be created. Areas of application include e-business, external SEO, intranet management as well as digital asset management.

– MetaSolutions’ solutions for information management, completely built on the linked data technology stack and terminology management, is an important component for our business. I complements nicely with our product platform Findwise i3, and provides us with the possibility to build search-driven solutions that include our customer’s internal and external terminologies, says Bengt Rodung, founder of Findwise.

Together, Findwise and MetaSolutions target customers in the Nordics. Based on Findwise i3, the Findwise product platform for search-driven solutions, and EntryScape, MetaSolutions’ platform for linked data-based information management, it is possible to offer customer-specific solutions efficiently and in a speedy manner.

– Findwise solid experience and breadth within search will contribute greatly to our value proposition. Together we create next generation search solutions. We are very excited about this partnership and are already working on concrete possibilities in several lines of business, says Eric Hjelmestam, CEO of MetaSolutions.

Contact

Bengt Rodung, founder Findwise AB, +46 73 066 71 40, bengt.rodung@findwise.com
Eric Hjelmestam, CEO MetaSolutions AB, +46 70 721 34 49, eric@metasolutions.se

About MetaSolutions

MetaSolutions provides innovative solutions for advanced information management based on modern web architecture and the linked data technology stack. Customers are found in both the private and public sector. MetaSolutions was founded in 2011 as a spin-off from KTH Royal Institute of Technology and Uppsala university. More information: www.metasolutions.se

About Findwise

Findwise is a growing and award winning IT consultancy with employees at offices in Sweden, Denmark, Norway and Poland. Founded in 2005 by a team of experts from the enterprise search industry, Findwise creates search-driven Findability solutions for intranets, web, e-commerce and applications. A vendor independent expert with knowledge and experience from the leading search technology platforms. Mer information: www.findwise.com


MetaSolutions och Findwise skapar nästa generations sök- och informationslösningar

Då fler och fler sökningar idag är sökningar efter svar på specifika frågor blir det än mer viktigt för en organisation att göra sin data sökbar. Findwise och MetaSolutions kopplar enskilda termer för data till sökning och indexering för att erbjuda dramatiskt förbättrad sökbarhet, både inom en organisation och externt. Tillsammans gör de data, inte bara webbsidor, sökbara.

Samarbetet mellan MetaSolutions och Findwise skapar nästa generations sök- och informationslösningar. Med tio års erfarenhet, och över 250 kunder, har Findwise idag en ledande position inom sökdrivna lösningar. Tillsammans med MetaSolutions, som är ledande i att applicera länkad data- och terminologihantering för sök, kan nya extremt skalbara lösningar skapas. Applikationsområden finns inom e-handel, extern sökoptimering, intranätshantering och digital asset management.

– MetaSolutions lösningar för informationshantering, helt baserade på länkad data med terminologihantering, är en viktig komponent för oss. De passar väl ihop med vår produktplattform, Findwise i3, och ger oss möjlighet att bygga sökdrivna lösningar som tar hänsyn till kundernas interna och externa begreppsvärldar, säger Bengt Rodung, grundare av Findwise.

Tillsammans adresserar Findwise och MetaSolutions den nordiska marknaden. Med hjälp av Findwise i3, Findwise produktplattform för sökdriva lösningar, och EntryScape, MetaSolutions plattform för länkad data, kan kundanpassade lösningar och leverans erbjudas snabbt och effektivt.
– Findwise gedigna erfarenhet och bredd inom sök kommer direkt kunna omsätta de värden vi erbjuder. Tillsammans skapar vi nästa generations söklösningar. Vi är mycket glada över att etablera detta samarbete och bearbetar nu konkreta möjligheter i flera olika branscher, säger Eric Hjelmestam, VD för MetaSolutions.

Kontakt

Bengt Rodung, grundare Findwise AB, 073-066 71 40, bengt.rodung@findwise.com
Eric Hjelmestam, VD MetaSolutions AB, 070-721 34 49, eric@metasolutions.se

Om MetaSolutions

MetaSolutions utvecklar och säljer innovativa lösningar för avancerad informationshantering baserade på den senaste webbarkitekturen och länkad data-teknologi. Kunderna finns både i privat och offentlig sektor. MetaSolutions grundades 2011 som en spin-off från forskning på KTH och Uppsala Universitet. Mer information: www.metasolutions.se

Om Findwise

Findwise är ett prisbelönt och växande IT-företag med konsulter i Sverige, Danmark, Norge och Polen. Företaget grundades 2005 av ett antal experter inom ”enterprise search”. Findwise hjälper sina kunder att skapa sökdrivna ”findability”-lösningar för intranät, webb, e-handel och applikationer. Som plattformsoberoende erbjuder Findwise expertis, kunskap och erfarenhet av ledande teknologier inom sök. Mer information: www.findwise.com