The following post is published in Swedish to inform about the activities of the ongoing VINNOVA-funded project “Strengthening competence in Linked Open Data – dialog, webinars and white paper“.


Projektet “Kompetensförstärkning kring länkade öppna data – dialog, webbinarier och vitbok” anordnar ett flertal webbinarier om hur länkade (öppna) data används i praktiken.

I det första webbinariet kommer Kerstin Forsberg att prata om länkade data i läkemedelsforskningen:

Användningen av länkade data principer och semantic web standards i läkemedelsforskningen

Talare: Kerstin Forsberg, AstraZeneca
När: den 18 mars 2014, kl 14-15
Var: Google Hangouts on Air

Sammanfattning: Två exempel på hur AstraZeneca arbetar med europeiska forskningssamarbeten och internationella standard organisationer för att göra kemi data och kliniska studie data enklare att använda med hjälp av nästa generations web teknik. För 25 år sedan såg vi starten på hur web 1.0 tekniken förändrade vårt sätt att sprida information och de senaste 10 åren har web 2.0 gett oss nya sätt att samarbeta. Nu ser vi hur web 3.0 ger nya oss nya möjligheter att länkade samman data och ge data sammanhang och betydelse (semantik).

  • Open PHACTS (Open Pharmacological Space) som är ett av projekten inom det stora EU-programmet Innovative Medicines Initiative (IMI).
  • Semantic technology projektet som är ett av flera Emerging technology projekts där standardorganisationen för kliniskt studie data (CDISC) samarbetar med myndigheten i USA (FDA) och en open source grupp av utvecklare från läkemedelsindustrin och programvaruleverantörerna.

Update (2014-03-18)

Nu är webbinariet tillgängligt via event sidan på Google+ samt på YouTube (inbäddad nedan):

Kerstins slides finns även separat på Slideshare: