Riksantikvarieämbetet har publicerat en rapport som kommer att användas som underlag för en utvecklingsplan för K-samsökRapporten är skriven av Marie Gustafsson Friberger på Good Measure med en bilaga av Matthias Palmér på MetaSolutions.

MetaSolutions bidrag är en bilaga som innehåller en beskrivning av möjliga tekniska funktioner som en lösning baserad på länkade data kan innehålla.

Rapporten finns att läsa här: