The Swedish innovation agency VINNOVA has decided to fund our project that we applied for within the call “Open data sources 2012 part 2“. The project will be carried out during 2013.

Short description of the project. Linked Open Data is an initiative aiming to make open data as sustainable, simple and clear as possible. This project intends to create a platform that builds on Open Source software to simplify the publication of Linked Open Data. In addition, a cloud service based on the platform will be offered to make it easier for those that are not willing or able to deploy the platform within their organization. The project will focus on the development of the platform and two case studies with different characteristics. The case studies are generalizable to other organisations.

More detailed information in both English and Swedish will be published on a separate project web page. Below you can find a short summary (in Swedish) of the project’s objectives, expected results and realization.

Mjukvaruplattform och molntjänst för enkel publicering av länkade öppna data

VINNOVA har beslutat att finansiera vårt projekt inom “Öppna datakällor 2012 del 2“. Projektet heter “Mjukvaruplattform och molntjänst för enkel publicering av länkade öppna data” och kommer att genomföras under 2013.

Projektets syfte. Detta projekt kommer att fokusera på att med hjälp av en flexibel plattform (öppen källkod i kombination med en molntjänst) ge organisationer en möjlighet att undvika stora investeringar och löpande kostnader som det skulle innebära att utveckla en egen in-house lösning. Efter projektets avslut är målsättningen att plattformen ska finnas tillgänglig för vilken organisation som helst att använda. Plattformen kommer vara utformad så att den kan driftsättas internt inom organisationen alternativt externt som en molntjänst.

Förväntade effekter och resultat. Projektet innefattar insatser som möjliggör omfattande tillgängliggörande av datakällor som länkade öppna data. Den planerade öppen källkods-plattformen är inte begränsad till ett särskilt område och lämpar sig därmed för ett stort antal organisationer. Typiska hinder för att publicera länkade data är brist på resurser och kunskap, och även rädsla (och risk) för betydande utvecklingsarbete. Vår öppen källkods-plattform ökar möjligheterna för att eliminera dessa hinder och kommer därför att bidra till en ökad publicering av länkade öppna data.